Příjímací řízení

 

Datum pro podání přihlášek: 5. 1. 2024

19. - 23. 2. 2024 talentová zkouška

            29. 2. 2024 náhradní termín

odborná rozprava 3. -7. 6 .2024

           11. 6. 2024 náhradní termín


Přjiímací řízení sestává ze dvou okruhů. Jako první jsou talentové zkoušky, kde zájemce prokáže své dovednosti v kresbě.

Talentové zkoušky jsou rozděleny na 3 témata, na každé je vyhrazena 1 hodina, z každého okruhu může uchazeč získat nejvýše 100 bodů. Okruhy jsou: kresba kompozice geometrických těles, kresba sedící postavy podle živého modelu a návrh jednoduchého interiéru podle konkrétního zadání. Pozvánka k první části přijímací zkoušky je uchazečům zaslána do termínu 13. 1. 2023. (max 300b)

SCIO testy musí být absolvovány do 5. 5. 2023 a percentil bude převeden na body, které se připočtou ke zbylým bodům z přijímacího řízení. Testy si uchazeč zajišťuje samostatně. (max 100b)

Odborná rozprava ověřuje skutečný a dlouhodobý zájem uchazeče o obor, jeho všeobecnou kulturní úroveň, přičemž důraz je kladen na základní orientaci v architektuře a umění. (max 100b)

Pro úspěšné vykonání přijímacího řízení je děkanem fakulty stanovena minimální hranice 190 bodů (z maximálních 500b), získaných ze všech částí přijímací zkoušky.

 

Více informací a podrobnější informace na webu VUT FAST a ve směrnici děkana.