Ing. arch. Jan Májek, Ph.D.

Kancelář adresa:  Veveří 95, 602 00 Brno
Kancelář místnost:  
Ateliér: Ateliér urbanismu
Telefon:  
Mobil:  
Email: majek.j@fce.vutbr.cz
Web: