Ateliér obnovy památek

Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D.

Pedagogové ateliéru:

Zajišťované disciplíny:

Obnova památek,
ateliérová výuka, zadání - Obnova památek
Komplexní projekt
Kulturní hodnoty v historii a současnosti města

Obnova památek může být tématem pro bakalářskou a diplomovou práci.

Popis: