prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc.

Kancelář adresa:  Veveří 95, 602 00 Brno
Kancelář místnost: E2 310
Ateliér: Ateliér interiéru a architektonického prostoru
Telefon: +420541147438
Mobil:  
Email: sindlar.j@fce.vutbr.cz
Web: