Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D.

Kancelář adresa:  Veveří 95, 602 00 Brno
Kancelář místnost: E2 208
Ateliér: Ateliér obnovy památek
Telefon: +420541147480
Mobil:  
Email: guzdek@fce.vutbr.cz
Web: www.probec.cz