Ing. arch. Petra Matoušková

Kancelář adresa:  Veveří 95, 602 00 Brno
Kancelář místnost: E2 311
Ateliér: Ateliér interiéru a architektonického prostoru
Telefon: +420541147472
Mobil:  
Email: matouskova.p@fce.vutbr.cz
Web: