MgA. Václav Kočí, Ph.D.

Kancelář adresa:  Veveří 95, 602 00 Brno
Kancelář místnost: E2 608A
Ateliér: Výtvarná tvorba
Telefon: +420541147475
Mobil: +420603114905
Email: koci.v@fce.vutbr.cz
Web: www.vaclavkoci.cz