Ing. arch. Petr Novák, Ph.D.

Kancelář adresa:  Veveří 95, 602 00 Brno
Kancelář místnost: E2 409
Ateliér: Ateliér průmyslových staveb
Telefon:  
Mobil:  
Email: novak.p@fce.vutbr.cz
Web: