Nástěnka

 

 

1. 10. 2022

 

Cena Arnošta Wiesnera 2022 - vyhlášení soutěže

 

 

Děkan FAST VUT vyhlašuje 17. ročník soutěže studentských ateliérových prací o Cenu Arnošta Wiesnera 2022 pro studenty bakalářského studijního programu „Architektura pozemních staveb“ FAST VUT. 

Podmínky pro přihlášení do soutěže    

Přihlásit a zúčastnit se mohou studenti, kteří v předcházejícím zimním a letním semestru 2021/2022 byli zapsáni ke studiu a úspěšně absolvovali ateliérovou výuku. Přihlášeny mohou být pouze školní ateliérové práce, které byly řádně klasifikovány. /Bakalářské diplomové projekty se soutěže neúčastní/. 

Studenti své práce přihlašují samostatně. Každá práce je předkládána v takovém provedení, v jakém byla klasifikována. K posuzování a hodnocení budou přijaty jen práce řádně označené /jméno studenta, jméno vedoucího práce, akademický rok, semestr, úplný název práce a kategorie, do které je práce přihlášena – viz níže/.

Přihlášení do přehlídky a předání prací: V pracovních dnech od 26. 10. (středa) do 10. 11. (čtvrtek) 2022, vždy dopoledne, v budově E2 – místnost 510+511, u paní sekretářky Markéty Klanicové.

Do soutěže student předloží práce: elaborát A3 + plakát B1. Je možno přiložit fotografii modelu. U paní sekretářky každý přihlašující se student zapíše předanou práci do přihlašovacího archu své kategorie.  Student se přihlásí do příslušné kategorie podle ročníku, ve kterém byla ateliérová práce vypracována, bez ohledu na tematické zaměření ateliéru. Je možno přihlásit obě ateliérové práce za školní rok. 

Hodnocení odborné poroty bude probíhat v pátek 11. 11. 2022. Studenti, jejichž práce budou oceněny, jsou povinni připravit podklady k vystavení na výstavu a pro publikaci ve sborníku. 

Další informace - tajemník soutěže Ing. arch. Petra Matoušková, ARC FAST, matouskova.p@fce.vutbr.cz  T.: 541 147 472

 
 
16. 11. 2020 / Jacob Sand / Online přednáška

Jakob Sand
BIG - Bjarke Ingels Group partner

Srděčně Vás zveme na přednášku světového architekta a partnera BIG - Bjarke Ingels Group.
Čtvrtek 19. 11. 2020 v 16:00
Online přednáška plus Q&A (90 minut)
Přednáška v anglickém jazyku

19. 8. 2020 / Práce pro studenty a absolventy

Hledáme urgentně pro spolupráci (placenou praxi) studenty nebo absolventy FAST ARC - architektura, včetně přímého zapojení do projektů. Kontakt:

Ing. arch. Petr Todorov, atelier Tišnovka, Tišnovská 145, 614 00 Brno, mobil: +420 606 855 919, e-mail: todorov@tisnovka.cz

27. 5. 2020 / Informace pro uchazeče

Druhé kolo přijímacího řízeni
pro studium Bakalářského studijního programu
Architektura pozemních staveb;
Ústav architektury Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně

Vážení uchazeči, Ústní pohovor bude probíhat online v MS Teams (Microsoft Teams).

Kompletní informace k pohovoru jsou ke stažení zde!

Těšíme se na viděnou online!

 

13. 11. 2010 / ŠKOLENÍ k Bakalářské praxi

POZVÁNKA na instruktářní schůzku „ODBORNÁ PRAXE BAKALÁŘSKÉHO STUPNĚ STUDIA“

PONDĚLÍ 2. PROSINCE 2019 15.00 ATELIER E2 213

PROGRAM: Seznámení studentů se zajištěním, průběhem a metodikou odborné praxe.
Účast všech studentů IV. ročníku BSP povinná!

doc. Ing. arch. Petr Dýr, PhD.
garant odborné praxe

 28. 10. 2019 / Cena Arnošta Wiesnera  / vyhlášení soutěže
Děkan FAST VUT vyhlašuje 14. ročník soutěže studentských ateliérových prací o Cenu Arnošta Wiesnera 2019 pro studenty bakalářského studijního programu „Architektura pozemních staveb“ FAST VUT Brno.

Přihlásit a zúčastnit se mohou studenti, kteří v předcházejícím zimním a letním semestru 2018/2019 byli zapsáni ke studiu a úspěšně absolvovali ateliérovou výuku. Přihlášeny mohou být pouze školní ateliérové práce, které byly řádně klasifikovány. (Bakalářské diplomové práce se soutěže neúčastní). Hodnocení projektů odbornou porotou proběhne dne 14. 11. 2019.
Více informací na http://arc.fce.vutbr.cz

11. 6. 2019 / Nabídka práce pro studenty  / absolventy
Hledáme architekta/architektku pro dlouhodobou spolupráci. Více informací o naší činnosti na
www.a2.cz, nástup možný ihned.
Kontakt: 585 226 290, atelier@a2.cz
Těšíme na budoucí spolupráci
Ing. arch. David Benda, Ing. arch. Robert Štefka

30. 04. 2019 / Nabídka práce pro studenty
výběrové řízení na 2 místa pro Studentskou pedagogicko-vědeckou sílu
na Ústavu architektury FAST VUT v Brně v akademickém roce 2019 – 2020.
Přihlášky zasílejte vedoucímu ARC ve formě tabulky (viz PD č.6/2018 v IS FAST) v termínu do pátku 21. 6. 2019

04. 01. 2019 / Nabídka praxe
Do našeho ateliéru hledáme šikovné studenty ústavu architektury, kterým nabízíme placenou praxi.
Požadujeme schopnost učit se novým věcem, pracujeme v programech Autocad, Sketchup, V-ray, InDesign a Adobe Photoshop – zkušenosti s těmito programy jsou vítány.
Více na www.senaa.cz
Svá portfolia a životopisy zasílejte na info@senaa.cz

04. 01. 2019 / Nabídka praxe
Nabízíme odbornou praxi pro studenty FAST - architektura, včetně přímého zapojení do architektonicko-urbanistické soutěže a dalších projektů v rámci odborné praxe.
Kontakt: Ing. arch. Miloš Klement, atelier Tišnovka, Tišnovská 145, 614 00 Brno, mobil: +420 776 044 291, e-mail: klement@tisnovka.cz

12. 12. 2018 / Nabídka praxe
Architektonický atelier PAVEL JURA, nabízí praxi studentům ARC.
Požadovaná práce v ArchiCad.
 
12. 12. 2018 / Nabídka praxe
Architektonický atelier TJ ARCHITEKTI hledá pro spolupráci studenta. Práce v mladém kolektivu, v příjemném prostředí atelierů pod Kraví Horou, spolupráce na všech fázích projektu od studie po realizaci. V případě zájmu zašlete portfolio, dotazy směřujte na níže uvedené číslo. Znalost práce v programech Rhinoceros, Autocad a Adobe výhodou.
telefon: 731 113 527
email: info@tjarchitekti.cz
www.tjarchitekti.cz