Cena Arnošta Wiesnera 2022

22. 11. 2022

 

CENA ARNOŠTA WIESNERA  2022

Kategorie A – 1. ročník:

Barbora Oborná

1. místo v kategorii A

za projekt „Rodinný dům vila v Brně“

Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D.

Andrea Bartáková

2. místo v kategorii A

za projekt „Vodácké sportovní centrum Brno Pisárky“

Vedoucí práce: Ing. arch. Yvona Boleslavská, Ph.D.

Adam Indrych

3. místo v kategorii A

za projekt „Vodácké sportovní centrum Brno Pisárky“

Vedoucí práce: Ing. arch. Viktor Svojanovský

 

Kategorie B – 2. ročník:

Petra Navrátilová

1. místo v kategorii B

za projekt „ON THE WAY – MOTEL INDIE“

Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D.

Konzultant PST: Ing. Roman Brzoň, Ph.D.

Petr Koumar

1. místo v kategorii B

za projekt „Dům důstojného stáří Brno - Ivanovice“

Vedoucí práce: Ing. arch. Petra Matoušková

Konzultant PST: Ing. arch. Ivana Utíkalová

Tereza Čamborová

2. místo v kategorii B

za projekt „Areál Víchov“

Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D.

Konzultant PST: doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA

Antonie Svatošová

3. místo v kategorii B

za projekt „Obnova secesního hostince Orlík v Zákupech“

Vedoucí práce: Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D.

Konzultant PST: Ing. Lubor Kalousek, Ph.D.

 

Kategorie C – 3. ročník:

Tereza Pleštilová

1. místo v kategorii C

za projekt „VANCOUVER AFFORDABLE HOUSING CHALLENGE“

Vedoucí práce: Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D.

Konzultant PST: Ing. et Ing. Petr Kacálek, Ph.D.

Anna Vrzalová

2. místo v kategorii C

za projekt „Aktivace pylonu u Brněnské přehrady“

Vedoucí práce: Ing. arch. Radek Maar

Konzultant TZB: Ing. Olga Rubinová, Ph.D.

Karolína Jantačová

3. místo v kategorii C

za projekt „Obnova kláštera v Zákupech“

Vedoucí práce: Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D.

Konzultant PST: Ing. Lubor Kalousek, Ph.D.

 

Dvě hlavní ceny soutěže CAW 2022

Petr Koumar

Hlavní cena 2022

za projekt „Dům důstojného stáří Brno - Ivanovice“

Vedoucí práce: Ing. arch. Petra Matoušková

Konzultant PST: Ing. arch. Ivana Utíkalová

Petra Navrátilová

Hlavní cena 2022

za projekt „ON THE WAY – MOTEL INDIE“

Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D.

Konzultant PST: Ing. Roman Brzoň, Ph.D.

 

1. 10. 2022

 

Cena Arnošta Wiesnera 2022 - vyhlášení soutěže

 

 

Děkan FAST VUT vyhlašuje 17. ročník soutěže studentských ateliérových prací o Cenu Arnošta Wiesnera 2022 pro studenty bakalářského studijního programu „Architektura pozemních staveb“ FAST VUT. 

Podmínky pro přihlášení do soutěže    

Přihlásit a zúčastnit se mohou studenti, kteří v předcházejícím zimním a letním semestru 2021/2022 byli zapsáni ke studiu a úspěšně absolvovali ateliérovou výuku. Přihlášeny mohou být pouze školní ateliérové práce, které byly řádně klasifikovány. /Bakalářské diplomové projekty se soutěže neúčastní/. 

Studenti své práce přihlašují samostatně. Každá práce je předkládána v takovém provedení, v jakém byla klasifikována. K posuzování a hodnocení budou přijaty jen práce řádně označené /jméno studenta, jméno vedoucího práce, akademický rok, semestr, úplný název práce a kategorie, do které je práce přihlášena – viz níže/.

Přihlášení do přehlídky a předání prací: V pracovních dnech od 26. 10. (středa) do 10. 11. (čtvrtek) 2022, vždy dopoledne, v budově E2 – místnost 510+511, u paní sekretářky Markéty Klanicové.

Do soutěže student předloží práce: elaborát A3 + plakát B1. Je možno přiložit fotografii modelu. U paní sekretářky každý přihlašující se student zapíše předanou práci do přihlašovacího archu své kategorie.  Student se přihlásí do příslušné kategorie podle ročníku, ve kterém byla ateliérová práce vypracována, bez ohledu na tematické zaměření ateliéru. Je možno přihlásit obě ateliérové práce za školní rok. 

Hodnocení odborné poroty bude probíhat v pátek 11. 11. 2022. Studenti, jejichž práce budou oceněny, jsou povinni připravit podklady k vystavení na výstavu a pro publikaci ve sborníku. 

Další informace - tajemník soutěže Ing. arch. Petra Matoušková, ARC FAST, matouskova.p@fce.vutbr.cz  T.: 541 147 472


Fotogalerie neobsahuje žádný obrázek