Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D.

Zástupce vedoucího ústavu

Kancelář adresa:  Veveří 95, 602 00 Brno
Kancelář místnost: E2 308
Ateliér: Ateliér výrobních staveb
Telefon: +420541147449
Mobil: +420606282406
Email: dyr.p@fce.vutbr.cz
Web: