prof. Ing. arch. Michal Sedláček, Ph.D.

Kancelář adresa:  Veveří 95, 602 00 Brno
Kancelář místnost: E2 411
Ateliér: Ateliér obytných staveb
Telefon: +420 54114 7479
Mobil:  
Email: sedlacek.m@fce.vutbr.cz
Web: