Ing. arch. Viktor Svojanovský

Tajemník ústavu

Kancelář adresa:  Veveří 95, 602 00 Brno
Kancelář místnost: E2 411
Ateliér: Ateliér veřejných staveb
Telefon: +420541147472
Mobil:  
Email: svojanovsky.v@fce.vutbr.cz
Web: