Ateliér architektonického detailu

Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D.

Pedagogové ateliéru:

Zajišťované disciplíny:

Detail v architektuře I.
Detail v architektuře II.

Popis:

Detail sa dnes stáva dôležitou súčasťou architektúry. V detailu spoznáte nielen dobrého architekta, ale aj spôsob jeho uvažovania. Preto sa študenti v priebehu tohto predmetu najskôr dôkladnejšie zaoberajú štúdiom atypického detailu svetových architektov. Získane poznatky tak aplikujú pri svojich návrhoch, ktoré sa tak stávajú reálnejšími. Metodika je, okrem praktických cvičení doplnená cyklom prednášok, kde spomínané architektonické detaily sú podporené osvetou materiálovej bázy: ako tieto materiály používať, opracovávať, akú najvhodnejšiu technológiu zvoliť. Architektonický detail je nakoniec súčasťou bakalárskej práce, takže výkresovú časť detailu si študenti overia priamo pri výrobe fyzického modelu. Na základe výkresovej dokumentácie si vyberajú vhodných remeselníkov, výrobný proces-technológiu, či materiál. Sú priamo pri výrobe a svoj návrh korigujú v skutočnej mierke so skutočným materiálom. Je to príprava do praxe, kde pozícia architekta je niekde medzi klientom a remeselníkom. Architekt zhmotní klientovu predstavu, ale túto predstavu musí korigovať pri práci s remeselníkmi, aby výsledný detail spĺňal estetický súlad s prvotným konceptom.  

Na záver už zostáva len dodať, ak je Boh v detailu, prečo nehlásať „náboženskú osvetu“
 


Fotogalerie neobsahuje žádný obrázek