prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.

Kancelář adresa:  Veveří 95, 602 00 Brno
Kancelář místnost: E2 309
Ateliér: Ateliér výrobních staveb
Telefon: +420 54114 7437
Mobil:  
Email: novy.a@fce.vutbr.cz
Web: