MgA. Natalie Chalcarzová

Kancelář adresa:  Veveří 95, 602 00 Brno
Kancelář místnost: E2 608B
Ateliér: Výtvarná tvorba
Telefon: +420541147481
Mobil: +420724079776
Email: chalcarzova.n@fce.vutbr.cz
Web: www.natty.cz