Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D.

Kancelář adresa:  Veveří 95, 602 00 Brno
Kancelář místnost: E2 209
Ateliér: Ateliér obnovy památek
Telefon: +420541147419
Mobil:  
Email: lezatka.l@fce.vutbr.cz
Web: