Ateliér výtvarné tvorby

Vedoucí ateliéru: MgA. Václav Kočí, Ph.D.

Pedagogové ateliéru:

Zajišťované disciplíny:

Výtvarná tvorba I. - V.

Popis:

Výuka výtvarné tvorby je tradičně spojena se školením budoucích architektů. Jejím cílem na Ústavu architektury FAST je vybavit studenty nejen výtvarně řemeslnou a technologickou zručností, která je důležitým předpokladem pro jejich budoucí povolání, ale zejména rozvíjet schopnosti kreativního myšlení a estetického vnímání a uvažovaní.

Důležitým elementem výuky je snaha vytvořit vztah studentů k výtvarnému umění jako neoddělitelné součásti vývoje architektury nejenom v historickém, ale zejména v aktuálním kontextu současnosti.