Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D.

Vedoucí ústavu

Kancelář adresa:  Veveří 95, 602 00 Brno
Kancelář místnost: E2 408
Ateliér: Ateliér architektonického detailu
Telefon: +420541147448
Mobil:  
Email: dulencin.j@fce.vutbr.cz
Web: