Co nabízí náš ústav

Nabízíme ti příležitost stát se členem společenství, které se zabývá jedním z nejstarších, nejkrásnějších a také nejuznávanějších oborů. Nabízíme ti studium, ve kterém se prolíná umění s technikou. Naučíme tě tvorbě v měřítku města, jednotlivých domů i jejich interiérů. Nenabízíme snadnou cestu k vrcholu, jsme výběrová škola. Ale my víme, jak na to.
Proto prokazatelně patří naši absolventi k nejžádanějším na trhu práce.

U nás je studium architektury, stejně jako na jiných školách, dvoustupňové:

  • bakalářské, „Architektura pozemních staveb“, 4 roky
  • magisterské, „Architektura a rozvoj sídel“, 2 roky.

V bakalářském studiu se dovíš všechno, co budeš potřebovat jako tvůrčí architekt. Zjistíš, jak zajímavá je historie architektury, co je třeba vědět o navrhování obytných, veřejných, průmyslových a zemědělských staveb, jak se tvoří interiéry budov a jak je třeba chránit památky. Projdeš několika semestry výtvarné tvorby, které ti pomohou rozvíjet tvou kreativitu. Zároveň se naučíš, jak dům technicky postavit, aby tě přežil. To všechno se propojí v ateliérové tvorbě jako nejdůležitějším předmětu, ve kterém můžeš dokázat, jak tvůrčí jsi osobnost.

V magisterském stupni se naučíš navrhovat celé části měst, ale hlavně tě budeme školit jako budoucího šéfa, člena České komory architektů, který je schopen vést složité projekty a řídit architektonickou kancelář. Budeš na to dobře připraven, protože jsi prošel dvěma semestry praxe mimo školu. Jestli to bude u nás nebo ve světě je jen na tobě.
To ti žádná jiná škola architektury v naší republice nenabídne.