Teorie a dějiny architektury

Vedoucí ateliéru: Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D.

Pedagogové ateliéru:

Zajišťované disciplíny:

Soudobá architektura
Teorie a estetika
Kompozice architektury
Dějiny architektury 1
Dějiny architektury 2
Dějiny architektury 3
Dějiny architektury 4
Dějiny architektury 5
Dějiny architektury a stavitelství (pro studenty bakalářských studijních programů  „Stavební inženýrství“ a  „Stavitelství“)
Odborná exkurze
Tradice a Nový urbanismus

Popis:

Proč stavby kolem nás vypadají tak, jak vypadají? Proč nás některé přitahují a jiné odpuzují? Proč jsou někteří architekti pokládáni za talentovanější než jiní? Kdo si zaslouží místo v „dějinách architektury“? Které stavby mohou posloužit jako vzorné příklady a které nikoli? Co by mělo zůstat, o co by se mělo pečovat a co by se mělo nahradit lepším? Co se čeká, co se čekalo a co se může čekat od architekta a architektury ve společnosti? Přednášky z dějin a teorie by měly posluchačům pomoci tříbit úsudek a hledat odpovědi na takové otázky. Doprovodné exkurze do terénu ukazují, jak se architektům daří nebo nedaří učinit svět snesitelnějším místem pro život, a v účastníkovi by měly posílit vědomí vlastní odpovědnosti.  


Fotogalerie neobsahuje žádný obrázek