Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

Kancelář adresa:  Veveří 95, 602 00 Brno
Kancelář místnost: E2 211
Ateliér: Ateliér urbanismu
Telefon: +420541147478
Mobil:  
Email: pavlovsky.t@fce.vutbr.cz
Web: