Ing. arch. Yvona Boleslavská, Ph.D.

Kancelář adresa:  Veveří 95, 602 00 Brno
Kancelář místnost: E2 311
Ateliér: Ateliér výrobních staveb
Telefon: +420541147473
Mobil:  
Email: boleslavska.y@fce.vutbr.cz
Web: