Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D.

Kancelář adresa:  Veveří 95, 602 00 Brno
Kancelář místnost: E2 410
Ateliér: Ateliér architektonického detailu
Telefon: +420541147435
Mobil:  
Email: gero.j@fce.vutbr.cz
Web: